Adakah penyelidikan menyokong kaedah yang digunakan oleh Interactive Textbooks?

Ya. Interactive Textbooks menyokong penyelidikan bahawa kaedah sokongan pembelajaran (scaffolding) adalah satu kaedah pengajaran yang penting. Dalam erti kata lain, para pelajar belajar langkah demi langkah melalui proses konseptual, prosedural, strategik dan metakognisi. Para pelajar mengingat apa yang dipelajari kerana mereka mengawal pembelajaran mereka sendiri dan mendapat maklum balas yang serta merta.