Apakah yang membezakan Interactive Textbooks daripada produk-produk pendidikan lain?

Anda dapat mencari platform e-pembelajaran yang menggunakan video. Anda juga dapat mencari platform e-pembelajaran yang menyediakan kuiz bermarkah. Oleh itu, apakah keistimewaan Interactive
Textbooks? Interactive Textbooks memberikan maklum balas yang serta merta kepada para pelajar. Ini bermakna para pelajar tidak perlu menunggu sehingga di akhir modul untuk mendapatkan maklum balas. Interactive Textbooks menerangkan setiap jawapan semasa pelajar meneliti jawapan tersebut.