Siapakah yang menggunakan Interactive Textbooks?

Para pelajar, para guru, tutor dan ibu bapa para pelajar tahun 4, 5 dan 6.

Interactive Textbooks menarik minat para pelajar terhadap pelajaran melalui video, penyelesaian masalah, menyempurnakan latihan dan menguji pengetahuan mereka melalui permainan mini dan bank soalan. Mereka dapat menggunakan Interactive Textbooks di rumah, pusat tuisyen, atau di mana-mana sahaja dengan menggunakan telefon pintar atau tablet.

Para guru dan tutor menggunakan Interactive Textbooks kerana produk ini berasaskan kurikulum. Interactive Textbooks memperkukuh rancangan mengajar melalui persembahan multimedia. Para guru dapat menggunakan bank soalan dan permainan untuk memantau kemajuan pelajar.

Ibu bapa menggunakan Interactive Textbooks untuk menggantikan tutor yang mengenakan bayaran yang mahal. Interactive Textbooks mempunyai ciri pengawasan untuk ibu bapa memantau anak-anak mereka.

Kebanyakan pusat tuisyen menggunakan pembelajaran menghafal untuk memaksa para pelajar belajar untuk peperiksaan. Dengan sokongan Interactive Textbooks, pusat-pusat tuisyen dapat memberikan para pelajar pendekatan praktis berasaskan penyelidikan untuk mencapai kecemerlangan akademik.